Zvony doprovázejí lidstvo již 4 tisíciletí. Jsou svědky historie, kteří s námi komunikují svými hlasy. Zvuk zvonu nás provází po celý život. Zvoní při křtech, svatbách, oznamují nám prchající čas a doprovází nás na poslední cestě. Zvon je předmět stále živý, ač se to může jevit jinak. Zvonařství je řemeslem velmi obsáhlým, které zahrnuje několik řemesel, jako jsou například: kovolijectví, kovářství, tesařství, pecařství, sochařství a mnohé další a to vždy podle potřeby mistra zvonaře. Práce s roztaveným kovem musí být svižná ale také opatrná. Zvon se rodí i několik měsíců a vždy je to práce vzrušující a plná napětí, která je završena odléváním nového zvonu.

ZVONY
TECHNOLOGIE
RENOVACE
POHONY
MONTÁŽ
ÚDRŽBA
KOVOLITECTVÍ