Technologie výroby zvonů se od dob středověku takřka nezměnila. Pro výrobu forem se stále používá jílovitá hlína s příměsí koňských žíní, obilných plev, grafitu a dalších ingrediencí. Do hotové vypálené formy je odlita slitina mědi a cínu v poměru 78:22. Po vychladnutí odlitku je forma rozbita a zvon vyjmut.

PŘÍKLADY REALIZACÍ firmou ZVONAŘSTVÍ VOTRUBA