Pro staré historické zvony zajistíme jejich celkovou nebo dílčí renovaci. Každá zvonařská památka musí být posuzována individuálně dle kampanologických pravidel. Renovaci zvonového příslušenství provádíme podle původní řemeslné technologie a dobového tvarosloví, to vše se smyslem pro detail. Samotný povrch zvonu vyčistíme a opatříme jej vhodným konzervačním přípravkem.

PŘÍKLADY RENOVACÍ firmou ZVONAŘSTVÍ VOTRUBA
před ......... ......... po