Na stávajících zvonech provedeme údržbové práce a to jak na zvonové soustavě, tak na nosné zvonové stolici.

PŘÍKLADY REALIZACÍ firmou ZVONAŘSTVÍ VOTRUBA